Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Επίσημη, με ευγένεια
Proformafakturan kommer att faxas.
La proforma fakturo estos faksato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Επίσημη, με ευθύτητα
Det totala betalningsbeloppet är ...
La tuta pagebla kvanto estas...
Επίσημη, με ευθύτητα
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Επίσημη, με ευγένεια
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Επίσημη, με ευγένεια
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Επίσημη, με ευθύτητα
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Επίσημη, με ευγένεια