Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы пришлем вам счет по факсу
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Επίσημη, με ευθύτητα
Оплата сразу после доставки товара
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Επίσημη, με ευθύτητα
Общая сумма...
Ödenecek toplam miktar ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы выписываем счета только в евро
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Επίσημη, με ευγένεια
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Επίσημη, με ευγένεια
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы еще не получили оплату за...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Επίσημη, με ευγένεια