Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы пришлем вам счет по факсу
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Επίσημη, με ευθύτητα
Оплата сразу после доставки товара
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Επίσημη, με ευθύτητα
Общая сумма...
Suma totală de plată este...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы выписываем счета только в евро
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Επίσημη, με ευγένεια
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Επίσημη, με ευγένεια
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Επίσημη, με ευγένεια
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы еще не получили оплату за...
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Επίσημη, με ευγένεια