Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы пришлем вам счет по факсу
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Επίσημη, με ευθύτητα
Оплата сразу после доставки товара
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Επίσημη, με ευθύτητα
Общая сумма...
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы выписываем счета только в евро
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Επίσημη, με ευγένεια
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Επίσημη, με ευγένεια
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Επίσημη, με ευγένεια
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы еще не получили оплату за...
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Επίσημη, με ευγένεια