Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

За мои услуги я хотел бы получить гонорар в размере...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Пожалуйста найдите незакрый счет № ... за...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы пришлем вам счет по факсу
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Επίσημη, με ευθύτητα
Оплата сразу после доставки товара
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Επίσημη, με ευθύτητα
Общая сумма...
Det totale beløb der skal betales er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы выписываем счета только в евро
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Позвольте напомнить, что срок оплаты ... истек
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Мы напоминаем вам, что счет за... еще непогашен.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Επίσημη, με ευγένεια
По нашим сведениям, мы еще не получили счет за...
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Επίσημη, με ευγένεια
Будем благодарны, если вы погасите ваш счет в течении следующих нескольких дней.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Επίσημη, με ευγένεια
Согласно нашим данным, счет за... еще не погашен.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перечислите вашу оплату за...
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы еще не получили оплату за...
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Наш финансовый отдел может принять эту заявку только, если мы получим копию чека/перевода
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Если вы уже оплатили счет, пожалуйста, проигнорируйте это письмо
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Επίσημη, με ευγένεια