Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
मेरी सेवाओं के लिए, कृपया मेरे वेतन का भुगतान करें
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontra-se anexa a fatura nº.
इस पत्र के साथ चालान नं. .... पाईए.
Επίσημη, με ευγένεια
A fatura pro forma será enviada por fax.
चालान का प्रपत्र फैक्स किया जाएगा
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
माल मिलते ही कीमत चुकाया जाएगा.
Επίσημη, με ευθύτητα
O valor total a pagar é...
सारे वस्तुओं का कुल रकम है...
Επίσημη, με ευθύτητα
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
हमारे कम्पनी का नीयम है कि चालान सिर्फ यूरो में किया जाएगा.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि आपके _____ के भुगतान का समय कालातीत हो चुका है.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि ऊपर दिए गए चालान का अब तक भुगतान नहीं हुआ है.
Επίσημη, με ευγένεια
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, ऊपर दिए गए चालानों का अब तक हमें प्रेषण नहीं मिला है.
Επίσημη, με ευγένεια
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
कृपया आप अपने कर्ज़ को आने वाले कुछ दिनों में चुका दें.
Επίσημη, με ευγένεια
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
हमारा रिकार्ड बताता है कि चालान का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
कृपया भुगतान जल्द से जल्द भेज दीजिए.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
हमें अब तक... का भुगतान नहीं मिला है.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
हमारी लेखा विभाग आपके पोत लदान को तब ही निर्गम कर सकती है जब आप हमें आपके चेक/ट्राँस्फर की कापी भेजें.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
अगर आप भुगतान भेज चुकें हैं, तो इस पत्र पर ध्यान न दें.
Επίσημη, με ευγένεια