Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
ฉันต้องการจ่ายด้วยวิธี...ในการบริการของฉัน
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontra-se anexa a fatura nº.
กรุณาดูในใบแจ้งราคาเลขที่...ที่แนบมาสำหรับ ...
Επίσημη, με ευγένεια
A fatura pro forma será enviada por fax.
ใบแจ้งราคาจะส่งแฟกซ์ออกไป
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
สามารถจ่ายได้ทันทีหลังจากได้รับใบเสร็จรับสินค้า
Επίσημη, με ευθύτητα
O valor total a pagar é...
จำนวนที่จะต้องจ่ายทั้งหมดคือ...
Επίσημη, με ευθύτητα
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
มันเป็นนโยบายของบริษัทจองเราที่มีใบแจ้งราคาเป็นยูโร
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
เราขอเตือนคุณว่าคุณได้เลยกำหนดการจ่ายแล้ว
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
นี่เพื่อเตือนคุณว่าคุณยังไม่ได้จ่ายค่าตามใบแจ้งราคา
Επίσημη, με ευγένεια
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
ตามในประวัติของเรา เรายังไม่ได้รับเงินที่ส่งจากใบแจ้งราคาข้างต้นเลย
Επίσημη, με ευγένεια
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
เราจะปลื้มเป็นอย่างมาก ถ้าคุณสามารถล้างบัญชีของคุณภายใน 2-3 วันนี้
Επίσημη, με ευγένεια
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
จากประวัติแสดงให้เห็นว่าคุณยังไม่ได้จ่ายตามใบแจ้งราคา
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
กรุณาจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด
Επίσημη, με ευθύτητα
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
เรายังไม่ได้รับการจ่ายสินค้าจากคุณสำหรับ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
แผนกบัญชีของเราจะส่งสินค้าไปเมื่อเราได้รับสำเนาเช็คของคุณแล้วเท่านั้น
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
ถ้าคุณได้ส่งหลักฐานการจ่ายของคุณไปแล้ว คุณสามารถละทิ้งจดหมายฉบับนี้ได้เลย
Επίσημη, με ευγένεια