Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
أرجو دفع المبلغ التالي... مقابل الخدمات التي قدمناها لك.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontra-se anexa a fatura nº.
تجد مرفقا مع هذه الرسالة فاتورة رقم... لـ...
Επίσημη, με ευγένεια
A fatura pro forma será enviada por fax.
سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة بالفاكس.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
سيتم الدفع فورا بعد استلام البضاعة.
Επίσημη, με ευθύτητα
O valor total a pagar é...
المبلغ الكلي المستحَقّ هو...
Επίσημη, με ευθύτητα
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
تنصُّ سياسة شركتنا على أن الفواتير يجب أن تكون باليورو فقط.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ دفعه... متأخر.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
اسمح لنا بأن نلفت انتباهك إلى أنّ الفاتورة المرفقة أعلاه لم يتمّ تسديدها بعد.
Επίσημη, με ευγένεια
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
لم نستلم بعدُ، وفقا لسجلاتنا، مبلغ الفاتورة المرفقة أعلاه.
Επίσημη, με ευγένεια
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك خلال الأيام القليلة القادمة.
Επίσημη, με ευγένεια
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
تشيرُ سجلاتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها بعدُ.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
لنْ يقوم قسم الحسابات لدينا بالسماح بشحن هذا الطلب إلا إذا استلمنا نسخة من الشيك \ الحوالة المالية.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال المبلغ المطلوب مسبقا.
Επίσημη, με ευγένεια