Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Proformafakturan kommer att faxas.
Επίσημη, με ευθύτητα
Płatne przy odbiorze.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Επίσημη, με ευθύτητα
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Επίσημη, με ευγένεια
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Επίσημη, με ευγένεια
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Επίσημη, με ευγένεια
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Επίσημη, με ευγένεια