Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Merci de régler le montant suivant...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Επίσημη, με ευγένεια
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
La facture pro forma sera faxée.
Επίσημη, με ευθύτητα
Płatne przy odbiorze.
Réglable directement après réception des biens.
Επίσημη, με ευθύτητα
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
La montant total à payer est de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Επίσημη, με ευγένεια
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Επίσημη, με ευγένεια
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Επίσημη, με ευγένεια
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Επίσημη, με ευθύτητα
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Επίσημη, με ευγένεια