Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Επίσημη, με ευγένεια
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Płatne przy odbiorze.
Επίσημη, με ευθύτητα
A fizetendő összeg összesen ...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Επίσημη, με ευγένεια
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Επίσημη, με ευγένεια
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Επίσημη, με ευγένεια
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Επίσημη, με ευθύτητα
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Επίσημη, με ευγένεια