Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
Palveluistani laskutan seuraavan hinnan laskulla...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
Liitteenä lasku numero...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
Pro forma-lasku faksataan jälkikäteen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Maksettavissa välittömästi tavarantoimituksen jälkeen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Het te betalen totaalbedrag is ...
Koko maksettava summa on...
Επίσημη, με ευθύτητα
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Yrityksemme menettelyyn kuuluu laskuttaminen ainoastaan euroissa.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Haluaisimme muistuttaa teitä, että maksunne on ... myöhässä.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Haluaisimme täten muistuttaa teitä, että yllä mainittu summa on edelleen maksamatta.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
Rekisterimme mukaan emme ole vielä saaneet suoritusta yllä mainitulle summalle
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Arvostaisimme suuresti, jos voisitte maksaa laskun seuraavien päivien aikana.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
Rekisterimme mukaan laskua ei vieläkään ole maksettu.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Olkaa hyvä, ja maksakaa laskunne viipymättä.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Emme ole vielä vastaanottaneet maksuanne...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
Tilauksenne lähetetään teille vain siinä tapauksessa, että saamme kopion maksamastanne laskusta.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Jos olette jo lähettäneet maksunne, olkaa hyvä ja jättäkää tämä kirje huomioimatta.
Επίσημη, με ευγένεια