Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Voor mijn verleende diensten vraag ik u vriendelijk de volgende betaling te voldoen ...
A szolgáltatásaimért a következő összeget kérném ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bijgevoegd vindt u rekening nr. ... voor ...
A ... számláját a csatolmányban találhatja.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zullen u de pro forma factuur faxen.
A proforma számlát faxon fogom küldeni.
Επίσημη, με ευθύτητα
Onmiddelijk na ontvangst van de waren te betalen.
Számlázás után közvetlenül fizetendő.
Επίσημη, με ευθύτητα
Het te betalen totaalbedrag is ...
A fizetendő összeg összesen ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Conform ons bedrijfsbeleid factureren wij uitsluitend in euro´s.
Vállalati szabályozásunknak megfelelően csak euróban számlázunk.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Mogen wij u eraan herinneren dat u betaling voor ... achterstallig is.
Emlékeztetjük, hogy a ... fizetési határideje lejárt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Hierbij willen wij u eraan herinneren dat de bovengenoemde rekening nog niet betaald is.
Ez egy emlékeztető, hogy a fenti számla még mindig kiegyenlítetlen.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie hebben wij tot nu toe nog geen inkomende betaling voor de bovengenoemde rekening ontvangen.
A nyilvántartásunk szerint még nem érkezett meg hozzánk a fenti számla átutalása.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u uw rekening in de komende dagen zou betalen.
Örülnénk, ha a következő pár napon belül tisztázná a számláját.
Επίσημη, με ευγένεια
Volgens onze administratie is de rekening nog niet betaald.
A nyilvántartásuk szerint az Ön számlája még nem lett kifizetve.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u alstublieft direct uw betaling.
Kérem, küldje el a kifizetést azonnal.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij hebben uw betaling voor ... nog niet ontvangen.
Még nem kaptuk meg a .... kifizetését.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onze boekhoudafdeling zal deze bestelling eerst dan vrijgeven, wanneer wij een kopie van uw cheque/overboeking ontvangen hebben.
A könyvelő részlegünk csak akkor engedi ki ezt a szállítási rendelést, ha megkaptuk az Önöktől a csekk/átutalás másolatát.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wanneer u uw betaling reeds voldaan heeft, beschouw deze brief dan als niet verzonden.
Amennyiben már elküldte a fizetést, kérem tekintse levelemet tárgytalannak.
Επίσημη, με ευγένεια