Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
मेरी सेवाओं के लिए, कृपया मेरे वेतन का भुगतान करें
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
इस पत्र के साथ चालान नं. .... पाईए.
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
चालान का प्रपत्र फैक्स किया जाएगा
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
माल मिलते ही कीमत चुकाया जाएगा.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
सारे वस्तुओं का कुल रकम है...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
हमारे कम्पनी का नीयम है कि चालान सिर्फ यूरो में किया जाएगा.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि आपके _____ के भुगतान का समय कालातीत हो चुका है.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
हम आपको याद दिलाना चहते हैं कि ऊपर दिए गए चालान का अब तक भुगतान नहीं हुआ है.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
हमारे रिकॉर्ड के अनुसार, ऊपर दिए गए चालानों का अब तक हमें प्रेषण नहीं मिला है.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
कृपया आप अपने कर्ज़ को आने वाले कुछ दिनों में चुका दें.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
हमारा रिकार्ड बताता है कि चालान का अब तक भुगतान नहीं किया गया है.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
कृपया भुगतान जल्द से जल्द भेज दीजिए.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
हमें अब तक... का भुगतान नहीं मिला है.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
हमारी लेखा विभाग आपके पोत लदान को तब ही निर्गम कर सकती है जब आप हमें आपके चेक/ट्राँस्फर की कापी भेजें.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
अगर आप भुगतान भेज चुकें हैं, तो इस पत्र पर ध्यान न दें.
Επίσημη, με ευγένεια