Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Suma pe care vă rog să mi-o înaintați pentru serviciile prestate este în valoare de...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Vă rog să aveți în vedere factura cu numărul ... atașată prezentei pentru ...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Va fi trimisă prin fax factura pro forma.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
A se achita imediat după primirea bunurilor.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
Suma totală de plată este...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Conform politicii companiei facturarea se face doar în Euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Vă reamintim faptul că factura este încă neachitată.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Din datele pe care le deținem reiese faptul că nu am primit încă o confirmare pentru plata facturii.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Am aprecia foarte mult dacă v-ați face timp să achitați în zilele următoare.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Din datele noastre reiese faptul că factura nu a fost încă achitată.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Vă rugăm să efectuați plata cât mai repede.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Încă nu am încasat suma pe care ne-o datorați pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Departamentul nostru comercial vă poate elibera actele de livrare doar după ce va primi o copie a confirmării de plată.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Dacă ați efectuat deja plata vă rugam să nu luați în considerare această scrisoare.
Επίσημη, με ευγένεια