Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Θα ήθελα να σας ζητήσω την ακόλουθη πληρωμή για τις υπηρεσίες μου...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επισυνάπτεται τιμολόγιο αρ.... για...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Θα σας στείλουμε το προτιμολόγιο με φαξ.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Πληρωτέο αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
Το συνολικό πληρωτέο ποσό είναι...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Είναι πολίτικη της εταιρίας μας να εκδίδουμε αποδείξεις μόνο σε ευρώ.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Σας υπενθυμίζουμε ότι η πληρωμή σας για ... έχει καθυστερήσει.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι το παραπάνω τιμολόγιο παραμένει απλήρωτο.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Σύμφωνα με τα αρχεία μας, δεν έχουμε λάβει ακόμη έμβασμα για το παραπάνω τιμολόγιο.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να πληρώσετε τον λογαριασμό σας μέσα στις επόμενες ημέρες.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Τα αρχεία μας δείχνουν ότι το τιμολόγιο δεν έχει ακόμη αποπληρωθεί.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Παρακαλώ όπως στείλετε την πληρωμή σας έγκαιρα.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία πληρωμή για...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Το Λογιστήριο μας θα μπορέσει να σας στείλει την παραγγελία σας μόνο αν παραλάβουμε αντίγραφο της επιταγής/μεταφοράς σας.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Εάν έχετε ήδη στείλει την πληρωμή σας, παρακαλούμε αγνοήστε αυτό το γράμμα.
Επίσημη, με ευγένεια