Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
Det totale beløb der skal betales er...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Επίσημη, με ευγένεια