Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Merci de régler le montant suivant...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Επίσημη, με ευγένεια
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
La facture pro forma sera faxée.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Réglable directement après réception des biens.
Επίσημη, με ευθύτητα
Il totale dovuto è...
La montant total à payer est de...
Επίσημη, με ευθύτητα
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
Επίσημη, με ευγένεια
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
Επίσημη, με ευγένεια
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
Επίσημη, με ευγένεια
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Επίσημη, με ευθύτητα
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Επίσημη, με ευθύτητα
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
Επίσημη, με ευγένεια