Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontrará adjunta la factura número...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Επίσημη, με ευγένεια
La factura pro forma será enviada por fax.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Επίσημη, με ευθύτητα
El monto total a pagar es...
Ödenecek toplam miktar ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Επίσημη, με ευγένεια
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Επίσημη, με ευγένεια
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Επίσημη, με ευθύτητα
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Επίσημη, με ευγένεια