Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
أرجو دفع المبلغ التالي... مقابل الخدمات التي قدمناها لك.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Encontrará adjunta la factura número...
تجد مرفقا مع هذه الرسالة فاتورة رقم... لـ...
Επίσημη, με ευγένεια
La factura pro forma será enviada por fax.
سيتم إرسال نسخة مبدئية من الفاتورة بالفاكس.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
سيتم الدفع فورا بعد استلام البضاعة.
Επίσημη, με ευθύτητα
El monto total a pagar es...
المبلغ الكلي المستحَقّ هو...
Επίσημη, με ευθύτητα
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
تنصُّ سياسة شركتنا على أن الفواتير يجب أن تكون باليورو فقط.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
اسمح لنا بأن نذكّرك بأن المبلغ المستحَقّ دفعه... متأخر.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
اسمح لنا بأن نلفت انتباهك إلى أنّ الفاتورة المرفقة أعلاه لم يتمّ تسديدها بعد.
Επίσημη, με ευγένεια
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
لم نستلم بعدُ، وفقا لسجلاتنا، مبلغ الفاتورة المرفقة أعلاه.
Επίσημη, με ευγένεια
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
سنكون مَمْنونين إذا قمت بإلغاء حسابك خلال الأيام القليلة القادمة.
Επίσημη, με ευγένεια
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
تشيرُ سجلاتنا إلى أنّ الفاتورة لم يتم دفعها بعدُ.
Επίσημη, με ευθύτητα
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
الرجاء إرسال المبلغ المطلوب بسرعة.
Επίσημη, με ευθύτητα
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
لمْ نستلم بعدُ المبلغ المدفوع لـ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
لنْ يقوم قسم الحسابات لدينا بالسماح بشحن هذا الطلب إلا إذا استلمنا نسخة من الشيك \ الحوالة المالية.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
الرجاء إهمال هذه الرسالة إذا قمت بإرسال المبلغ المطلوب مسبقا.
Επίσημη, με ευγένεια