Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
Pelo serviço prestado, gentilmente requeiro o seguinte pagamento...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
Encontra-se anexa a fatura nº.
Επίσημη, με ευγένεια
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
A fatura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
Pagável imediatamente após o recebimento das mercadorias.
Επίσημη, με ευθύτητα
お支払総額は・・・・です。
O valor total a pagar é...
Επίσημη, με ευθύτητα
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
É norma na nossa empresa emitir faturas apenas em Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Lembramos-lhe que seu pagamento para...está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
Este aviso é para lembrar-lhe que a fatura acima ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
De acordo com os nossos registros, ainda não recebemos o pagamento referente à fatura acima.
Επίσημη, με ευγένεια
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Aguardamos o pagamento das faturas pendentes nos próximos dias.
Επίσημη, με ευγένεια
ご送金がまだのように見受けられます。
Consta em nossos registros que a fatura ainda não foi paga.
Επίσημη, με ευθύτητα
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Por favor envie-nos seu pagamento prontamente.
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
Ainda não recebemos o pagamento referente à/ao...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
Nosso departamento de contas só liberará a ordem de expedição se recebermos a cópia da ordem de pagamento ou transferência.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
Se o pagamento já foi realizado, por favor desconsidere esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια