Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
随函附上...的发票号码...
Επίσημη, με ευγένεια
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
该报价单的发票将传真给您。
Επίσημη, με ευθύτητα
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
收到货物发票之后立即付款。
Επίσημη, με ευθύτητα
お支払総額は・・・・です。
总支付额是...
Επίσημη, με ευθύτητα
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
提醒您一下,上述货单仍然未付。
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
Επίσημη, με ευγένεια
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
Επίσημη, με ευγένεια
ご送金がまだのように見受けられます。
我们的记录显示发票仍没有被支付。
Επίσημη, με ευθύτητα
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
请立即发送您的付款。
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
我们还没有收到...的付款
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
如果您已发送付款,请忽略此信。
Επίσημη, με ευγένεια