Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
Per la suddetta prestazione è previsto il pagamento di...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
In allegato la fatturazione nr. ... per ...
Επίσημη, με ευγένεια
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
La fattura pro-forma Le sarà recapitata via fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
Pagamento ad avvenuta consegna della merce.
Επίσημη, με ευθύτητα
お支払総額は・・・・です。
Il totale dovuto è...
Επίσημη, με ευθύτητα
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
La nostra azienda effettua solo fatturazioni in euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
La informiamo che è in ritardo nel pagamento di... .
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
La contattiamo per informarLa che il suo debito verso la nostra azienda non è ancora stato saldato.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Stando alla nostra documentazione contabile, non è ancora stato ricevuto nessun pagamento a suo carico riferito alla fattura di cui sopra.
Επίσημη, με ευγένεια
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Le serammo grati se volesse procedere al pagamento della sua passività entro pochi giorni.
Επίσημη, με ευγένεια
ご送金がまだのように見受けられます。
Secondo la documentazione contabile la fattura a suo carico non è ancora stata pagata.
Επίσημη, με ευθύτητα
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
La invitiamo caldamente a saldare al più presto il suo debito.
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
Non abbiamo ancora ricevuto da parte Sua l'ammontare dovutoci.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
Procederemo alla consegna del suo ordine solo previa visione di una copia dell'assegno di pagamento/del trasferimento bancario.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
In caso il pagamento fosse già stato effettuato La preghiamo di non considerare questa missiva.
Επίσημη, με ευγένεια