Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

・・・・についてご請求いたします。お支払いの程よろしくお願い致します。
Les rogamos efectúe el pago por el monto especificado por los servicios ofrecidos...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
・・・・について、請求明細書no.・・・・を御覧下さい。
Encontrará adjunta la factura número...
Επίσημη, με ευγένεια
ファックスで見積送り状をお送りいたします。
La factura pro forma será enviada por fax.
Επίσημη, με ευθύτητα
商品の受領書が届いたらすぐお支払いいただけます。
Pagadero de inmediato luego recibir las mercancías.
Επίσημη, με ευθύτητα
お支払総額は・・・・です。
El monto total a pagar es...
Επίσημη, με ευθύτητα
弊社の規則によりお支払いはユーロのみで受け付けています。
Por política de nuestra empresa solo facturamos en euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

・・・・のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Nos servimos a recordarle que el pago de... está atrasado.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
お支払い期限が過ぎておりますが、ご送金がまだのように見受けられます。
Le recordamos que la factura anterior aún no ha sido saldada.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の請求書のお支払い期限が過ぎておりますが、ご送金が本日時点で確認できておりません。
Según nuestros registros aún no hemos recibido el pago por la factura anterior.
Επίσημη, με ευγένεια
お手数ですが至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Agradeceríamos que cancele su factura en los próximos días.
Επίσημη, με ευγένεια
ご送金がまだのように見受けられます。
Nuestros registros muestran que la factura aún no ha sido cancelada.
Επίσημη, με ευθύτητα
至急ご送金いただきますようお願い申し上げます。
Le pedimos que envíe su pago a la brevedad posible.
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・につきまして、未だご入金の確認ができておりません。
Aún no hemos recibido el pago por concepto de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
弊社の会計課では、小切手を受け取った後でのみ商品を発送しております。
Nuestro departamento de contabilidad solo podrá enviar el pedido al recibir una copia de su cheque/transferencia.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
お振込みが本状と行き違いになってしまいましたら、何卒ご容赦いただきますようお願いいたします。
Si ya ha enviado su pago, haga caso omiso de esta carta.
Επίσημη, με ευγένεια