Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi trovos la fakturon no. ... por...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Επίσημη, με ευγένεια
La proforma fakturo estos faksato.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Επίσημη, με ευθύτητα
La tuta pagebla kvanto estas...
Celková splatná částka je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Επίσημη, με ευγένεια
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Επίσημη, με ευγένεια