Σουηδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
För mina tjänster ber jag vänligen om följande betalning ...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Bifogat finner ni faktura nummer ... gällande ...
Επίσημη, με ευγένεια
La proforma fakturo estos faksato.
Proformafakturan kommer att faxas.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Betalning sker omedelbart efter att varorna mottagits.
Επίσημη, με ευθύτητα
La tuta pagebla kvanto estas...
Det totala betalningsbeloppet är ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Det är vårt företags policy att endast fakturera i SEK (svenska kronor).
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Vi vill härmed påminna dig om att din betalning för ... är försenad.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Detta är en påminnelse om att ovanstående faktura fortfarande är obetald.
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Enligt våra uppgifter har vi ännu inte tagit emot en betalning för ovanstående faktura.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Vi skulle uppskatta det ifall ni kunde betala fakturan inom de närmaste dagarna.
Επίσημη, με ευγένεια
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Våra register indikerar att fakturan ännu inte har betalats.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Var så vänlig och betala fakturan omgående.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Vi har ännu inte erhållit betalningen för ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Vår ekonomiavdelning kommer endast att godkänna din order som leveransklar mot uppvisandet av en kopia på din check/betalningsöverföring.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Om ni redan har betalat fakturan, ber vi er vänligen att ignorera detta meddelande.
Επίσημη, με ευγένεια