Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Por miaj servoj mi afable petas la jenan pagon...
W związku ze świadczonymi przeze mnie usługami, proszę o uiszczenie podanej kwoty...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi trovos la fakturon no. ... por...
Tutaj może Pan znaleźć załączony rachunek o numerze...za...
Επίσημη, με ευγένεια
La proforma fakturo estos faksato.
Faktura pro forma zostanie przesłana do Pana faksem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pagebla tuj post la ricevo de la varoj.
Płatne przy odbiorze.
Επίσημη, με ευθύτητα
La tuta pagebla kvanto estas...
Łączna kwota do zapłaty wynosi...
Επίσημη, με ευθύτητα
Estas nia firmopolitiko de fakturi nur en eŭroj.
Przyjmujemy tylko płatności w euro.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Povus ni memorigi vin ke, via pago por... estas tarda.
Pragnę przypomnieć, iż termin zapłaty za... upłynął...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tio estas por memorigi vin, ke la supre fakturo estas ankoraŭ nepagita.
Pragnę przypomnnieć, iż wyżej wymieniony rachunek nie został jeszcze uregulowany.
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj rekordoj, ni ankoraŭ ne ricevis remeson por la supre fakturo.
Z naszego rejestru wynika, iż nie otrzymaliśmy jeszcze przelewu za rachunek.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni aprezus, se vi vakigis vian konton ene de la venontaj malmultaj tagoj.
Prosimy o przesłanie przelewu w przeciągu najbliższych kilku dni.
Επίσημη, με ευγένεια
Niaj rekordoj montras, ke la fakturo ankoraŭ ne estis pagita.
Według naszych danych Pana rachunek jest wciąż nieuregulowany.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu sendi vian pagon tuj.
Proszę o niezwłoczne uregulowanie rachunku.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni ankoraŭ ne ricevis pagon por...
Nie otrzymaliśmy jeszcze zapłaty za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nia kontofako nur liberigas tiun ordon por sendo, se ni ricevas kopion de via ĉeko/translokigo.
Nasz Wydział Rachunkowy wyda zgodę na realizację zamówienia po otrzymaniu kopii przelewu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Se vi jam sendis vian pagon, bonvolu ignori ĉi leteron.
Jeżeli zrealizował Pan polecenie zapłaty, proszę zignorować tę wiadomość.
Επίσημη, με ευγένεια