Τσεχικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Za dané služby zdvořile žádám následující platby...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
V příloze naleznete fakturu č. ... pro​...
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Proforma faktura bude poslána faxem.
Επίσημη, με ευθύτητα
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Splatné ihned po obdržení zboží.
Επίσημη, με ευθύτητα
Det totale beløb der skal betales er...
Celková splatná částka je...
Επίσημη, με ευθύτητα
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Jednou z norem naší společnosti je fakturovat pouze v eurech.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Mohu vám připomenout, že Vaše platba na ... je po lhůtě splatnosti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Chtěl(a) bych Vám připomenout, že výše uvedená faktura je stále nezaplacena.
Επίσημη, με ευγένεια
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Podle našich záznamů jsme doposud neobdrželi úhradu výše uvedené faktury.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Ocenili bychom, kdybyste vyrovnali svůj účet během několika příštích dní.
Επίσημη, με ευγένεια
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Naše záznamy ukazují, že faktura ještě nebyla zaplacena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Prosím pošlete platbu okamžitě.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Dosud jsme neobdrželi platbu za...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Naše účetní oddělení vydá příkaz k odeslání pouze v případě, pokud obdržíme kopii šeku/převodu.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Pokud jste již poslal(a) platbu, prosím, ignorujte tento dopis.
Επίσημη, με ευγένεια