Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

For min service, anmoder jeg venligst om følgende betaling...
Hizmetlerin karşılığı olan ... miktardaki ödemeyi rica ediyorum.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vedlagt finder I faktura nr.... for...
... için lütfen ilişikteki fatura no. ...'yu bulunuz.
Επίσημη, με ευγένεια
Proforma fakturaen vil blive faxet.
Geçici (gerçek olmayan) fatura size faks ile gönderilecektir.
Επίσημη, με ευθύτητα
Betalbar straks efter modtagelsen af varerne.
Malların faturaları kesildikten hemen sonra ödenecek.
Επίσημη, με ευθύτητα
Det totale beløb der skal betales er...
Ödenecek toplam miktar ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Det er vores virksomheds politik kun at fakturere i Euro.
Sadece Euro olarak faturalandırma yapmak bizim şirket politikamızdır.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Må vi minde dig om at din betaling for... er forfalden.
Size hatırlatmak zorundayım ki ... için son ödeme tarihiniz geçti.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Dette er for at minde dig om at fakturaen ovenfor stadig ikke er blevet betalt.
Bunu size yukarıdaki faturanın hala ödenmemiş olduğunu hatırlatmak için yazıyorum.
Επίσημη, με ευγένεια
I følge vores fortegnelser, har vi endnu ikke modtager en pengeoverførsel for ovenstående faktura.
Kayıtlarımıza göre, yukarıdaki fatura için hala herhangi bir ödeme yapılmamış.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi ville sætte pris på hvis du godkender din konto indenfor de næste par dage.
Önümüzdeki birkaç gün içerisinde hesabınızdaki borcu temizlerseniz çok memnun olacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Vores fortegnelser viser at fakturaen stadig ikke er blevet betalt.
Kayıtlarımız gösteriyor ki fatura hala ödenmemiş.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at sende din betaling omgående.
Lütfen acele olarak ödemenizi yapınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har endnu ikke modtaget betalingen for...
Hala ... için ödemeniz elimize geçmedi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vores kontoafdeling vil kun sende denne ordre hvis vi modtager en kopi af din check/overførelse.
Muhasebe departmanımız teslimatın yapılması için gereken izni çek/fatura ödemesini yaptığınızda verecek.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Hvis du allerede har sendt din betaling, se venligst bort fra dette brev.
Ödemenizi yaptıysanız eğer, bu mektubu lütfen dikkate almayınız.
Επίσημη, με ευγένεια