Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Τιμολόγιο

Τιμολόγιο - Τιμολόγηση

Merci de régler le montant suivant...
For my services I kindly request the following payment…
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Veuillez trouvez ci-joint la facture n°... pour...
Please find enclosed invoice no. … for …
Επίσημη, με ευγένεια
La facture pro forma sera faxée.
The pro forma invoice will be faxed.
Επίσημη, με ευθύτητα
Réglable directement après réception des biens.
Payable immediately after the receipt of the goods.
Επίσημη, με ευθύτητα
La montant total à payer est de...
The total amount payable is…
Επίσημη, με ευθύτητα
La politique de notre entreprise est de facturer les montants uniquement en Euros.
It is our company policy to invoice only in Euros.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Τιμολόγιο - Υπενθύμιση

Nous nous permettons de vous rappeler que le paiement de... est en retard.
May we remind you that your payment for...is overdue.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nous nous permettons de vous rappeler que la facture ci-dessus demeure impayée.
This is to remind you that the above invoice is still unpaid.
Επίσημη, με ευγένεια
Selon nos archives, nous n'avons toujours pas reçu de paiement pour la facture ci-dessus.
According to our records, we have not yet received a remittance for above invoice.
Επίσημη, με ευγένεια
Nous vous saurions gré d'effectuer le règlement dans les jours à venir.
We would appreciate if you cleared your account within the next few days.
Επίσημη, με ευγένεια
Nos archives montrent que la facture demeure impayée payée.
Our records show that the invoice still has not been paid.
Επίσημη, με ευθύτητα
Merci d'envoyer votre paiement rapidement.
Please send your payment promptly.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nous n'avons toujours pas reçu le paiement pour...
We have not yet received payment for…
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Notre département comptabilité n'autorisera l'envoi de votre commande à la réception d'une copie de votre chèque / virement.
Our Accounts department will only release this order for shipment if we receive a copy of your cheque/transfer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Si vous avez déjà envoyé votre paiement, merci d'ignorer cette lettre.
If you have already sent your payment, please disregard this letter.
Επίσημη, με ευγένεια