Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

प्रातः... बजे
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
लगभग
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
...ध्यान दें.
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
IST
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
राजा/रानी
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
जो है कि
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
इंक.
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
लिमिटेड
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
-
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
क्रं.
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
प्रतिवर्ष
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
दोपहर... बजे
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
अगला पन्ना
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
उपराष्ट्रपति
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο