Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

प्रातः... बजे
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
लगभग
tahmini
Για εκτιμήσεις
...ध्यान दें.
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
IST
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
राजा/रानी
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
जो है कि
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
इंक.
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
लिमिटेड
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
-
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
क्रं.
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
प्रतिवर्ष
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
दोपहर... बजे
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
अगला पन्ना
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
उपराष्ट्रपति
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο