Βιετναμέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

प्रातः... बजे
(giờ) sáng
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
लगभग
xấp xỉ
Για εκτιμήσεις
...ध्यान दें.
gửi đến
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Πανεπιστημιακός τίτλος
IST
Giờ chuẩn Trung Âu
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
राजा/रानी
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Τίτλος επίτιμου ατόμου
जो है कि
tức là/nghĩa là...
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
इंक.
liên hợp/tập đoàn
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
लिमिटेड
TNHH
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
-
không áp dụng
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
क्रं.
STT.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
प्रतिवर्ष
thường niên/hàng năm
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
दोपहर... बजे
(giờ) chiều/tối/đêm
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
अगला पन्ना
xem tiếp trang sau
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
उपराष्ट्रपति
Phó chủ tịch
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο