Κινεζικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

aamup.
上午
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
n. (noin)
大约
Για εκτιμήσεις
...henkilön käsiteltäväksi
请...注意
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
文学学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
GMT (Greenwich Mean Time)
欧洲中部时间
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
尊敬的
Τίτλος επίτιμου ατόμου
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Oy (osakeyhtiö)
有限责任公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Rajavastuuyhtiö
股份有限公司
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ei saatavilla
不适用
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (numero)
订购号
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per vuosi
每年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
iltap. (iltapäivällä)
下午
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
käännä sivu
请翻面
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Varapresidentti
副总裁
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο