Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

aamup.
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
n. (noin)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
...henkilön käsiteltäväksi
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
GMT (Greenwich Mean Time)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
eli
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Oy (osakeyhtiö)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Rajavastuuyhtiö
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ei saatavilla
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (numero)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per vuosi
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
käännä sivu
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Varapresidentti
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο