Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

aamup.
a.m. (ante meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
n. (noin)
proks. (proksimume)
Για εκτιμήσεις
...henkilön käsiteltäväksi
atn. (al la atento de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
GMT (Greenwich Mean Time)
CET (Centreŭropa Tempo)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
L.R.M./S.R.M. (Lia/Ŝia Reĝa Moŝto)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
eli
t.e. (tio estas)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
Oy (osakeyhtiö)
korp. (korpigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Rajavastuuyhtiö
Lgt. (limigita)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ei saatavilla
n/u (ne uzebla)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
nro. (numero)
no. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
per vuosi
p.a. (per annum)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
iltap. (iltapäivällä)
p.m. (post meridiem)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
käännä sivu
BR (bonvolu reversi)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Varapresidentti
VP (vicprezidanto)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο