Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
sabah (öğleden önce)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
tahmini
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
dikkatine
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
huzurunda
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
yani
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
A.Ş. (anonim şirketi)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
Ltd. (limited)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
geçersiz
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
yıllık / yılda bir
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
öğleden sonra
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο