Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
... часов утра
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
ca. (circa -ровно)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
прямо в руки
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
Бакалавр изобр. иск-в (изобразительного искусства)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
CET (Central European Time - времянной пояс Центральной Европы)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Его величество
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
т.е. (то есть)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
inc. (incorporated - при сотрудничестве)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
ООО (общество с ограниченной ответственностью), ЗАО (Закрытое акционерное общество)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
непригодный
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
№ (номер)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
.../год (в год)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
... часов вечера
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
см. далее (смотри далее)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
Премьер
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο