Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο