Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
De meia-noite ao meio-dia, ou seja, de 00:00h à 12:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
A/C (aos cuidados de)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
Bel. (bacharel)
Bela. (bacharela)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
No Brasil se diz Horário de Brasília (GMT-3:00).
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
V.A. (Vossa Alteza)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
p.ex. (por exemplo)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
S/A (sociedade anônima)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
Ltda. (limitada)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
n/a (não aplicável)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nº. (número)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
por ano
anual
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
De meio-dia à meia-noite, ou seja, de 12:00h à 24:00h.
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Vide verso
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
Vice Presidente
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο