Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
v.m. (voor de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
ong. (ongeveer)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
t.a.v. (ter attentie van)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
B.A. (Bachelor of Arts)
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
MET (Middel-Europese Tijd)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
ZKH (Zijne Koninklijke Hoogheid) / HKH (Hare Koninklijke Hoogheid)
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
d.w.z. (dat wil zeggen)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
nv (naamloze vennootschap)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
n.v.t. (niet van toepassing)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
nr. (nummer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
p.j. (per jaar)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
n.m. (na de middag)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
z.o.z. (zie ommezijde)
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
VP (vice-president)
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο