Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο