Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
a.m.(午前中)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
おおよそ
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
・・・宛てに
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
文学士
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
中央ヨーロッパ標準時
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
殿下
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
すなわち
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
法人組織
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
有限会社
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
該当なし
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
No.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
毎年
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
p.m. (午後)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
裏面に続く
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
副大統領
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο