Αραβικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a. m.
صباحاً
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
přibl. (přibližně)
تقريبا
Για εκτιμήσεις
MP. (do vlastních rukou)
انتباه (يرجى لفت انتباه الـ)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
Bc. (Bakalář)
باكالريوس \ إجازة \ أستاذية \ ليسانس
Πανεπιστημιακός τίτλος
CET (Středoevropský čas)
توقيت وسط أوروبا
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
صاحب \ صاحبة السمو الملكي
Τίτλος επίτιμου ατόμου
tj. (to jest)
أيْ
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
شَرِكة مُسَجَّلة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
a.s. (akciová společnost)
المحدودة
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
n/a (chybějící data)
لا ينطبق
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
č. (číslo)
رقم
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
p.a. (per annum - ročně)
كل سنة
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
p. m.
مَساءً
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
اقلب الصفحة من فضلك
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
VP (viceprezident)
نائب الرئيس
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο