Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

sabah (öğleden önce)
प्रातः... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
tahmini
लगभग
Για εκτιμήσεις
dikkatine
...ध्यान दें.
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Πανεπιστημιακός τίτλος
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
IST
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
huzurunda
राजा/रानी
Τίτλος επίτιμου ατόμου
yani
जो है कि
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
A.Ş. (anonim şirketi)
इंक.
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
लिमिटेड
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
geçersiz
-
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numara)
क्रं.
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
yıllık / yılda bir
प्रतिवर्ष
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
öğleden sonra
दोपहर... बजे
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
अगला पन्ना
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
उपराष्ट्रपति
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο