Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

sabah (öğleden önce)
a.m. - antemeridian (dimineaţa)
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
tahmini
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
Για εκτιμήσεις
dikkatine
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Πανεπιστημιακός τίτλος
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
CET sau GMT
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
huzurunda
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Τίτλος επίτιμου ατόμου
yani
ex.: (exemplu)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (societate pe acţiuni)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
geçersiz
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numara)
nr. (numărul)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
yıllık / yılda bir
p.a. (pe an)
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
öğleden sonra
p.m. (postmeridian)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Vezi verso - nu se abreviază.
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο