Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

sabah (öğleden önce)
przed południem
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
tahmini
ok. (około)
Για εκτιμήσεις
dikkatine
do wiadomości
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licencjat
Πανεπιστημιακός τίτλος
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
huzurunda
Jego/Jej Królewska Mość
Τίτλος επίτιμου ατόμου
yani
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
geçersiz
nie dot. (nie dotyczy)
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numara)
nr (numer)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
yıllık / yılda bir
rocznie
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
öğleden sonra
po południu
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
proszę odwrócić
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
wiceprezydent
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο