Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

sabah (öğleden önce)
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
tahmini
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
dikkatine
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
huzurunda
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
yani
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
A.Ş. (anonim şirketi)
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
Ltd. (limited)
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
geçersiz
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
no. (numara)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
yıllık / yılda bir
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
öğleden sonra
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
devamı var (sayfayı çeviriniz)
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο