Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.
aamup.
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
โดยประมาณค่า
n. (noin)
Για εκτιμήσεις
เนื่องในความตั้งใจของ...
...henkilön käsiteltäväksi
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
ปริญญาตรี
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Πανεπιστημιακός τίτλος
เวลายุโรปกลาง
GMT (Greenwich Mean Time)
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
สยามบรมราชกุมารี
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Τίτλος επίτιμου ατόμου
นั่นก็คือ
eli
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
ร่วมมือกับ
Oy (osakeyhtiö)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
จำกัด
Rajavastuuyhtiö
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ไม่สามารถใช้ได้
ei saatavilla
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
ตัวเลข
nro. (numero)
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ทุกปี
per vuosi
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
นาฬิกา
iltap. (iltapäivällä)
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
käännä sivu
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
รองประธาน
Varapresidentti
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο