Κορεατικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Συντομογραφίες

Συντομογραφίες - Αρκτικόλεξα Επιχειρήσεων

a.m.
오전
Χρονική περίοδος μεταξύ 00:00 και 12:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
โดยประมาณค่า
대개 (대략)
Για εκτιμήσεις
เนื่องในความตั้งใจของ...
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Για αλληλογραφία με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο
ปริญญาตรี
학사
Πανεπιστημιακός τίτλος
เวลายุโรปกลาง
중앙유럽 표준시
Για αλληλογραφία με πρόσωπο σε άλλη χρονική ζώνη
สยามบรมราชกุมารี
전하
Τίτλος επίτιμου ατόμου
นั่นก็คือ
즉, 다시 말하자면
Χρησιμοποιείτε για να ξεκαθαρίσει κάτι
ร่วมมือกับ
주식회사
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
จำกัด
사 (社)
Έρχεται μετά από ορισμένα ονόματα επιχειρήσεων
ไม่สามารถใช้ได้
없음
Χρησιμοποιείται όταν κάτι δεν είναι σχετικό
ตัวเลข
Χρησιμοποιείται για παραγγελίες
ทุกปี
매년
Περιγραφή ετήσιου συμβάντος η επιχειρηματικής πρακτικής
นาฬิกา
오후
Χρονική περίοδος μεταξύ 12:00 και 00:00. (ρολόι δώδεκα ωρών)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
뒷 장을 봐주십시오
Ένδειξη ύπαρξης κειμένου και στις δύο πλευρές μιας σελίδας
รองประธาน
부사장님, 부통령님, 부회장님
Ο δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Πρόεδρο